ALGEMENE VOORWAARDEN CBW PDF

Wat nu? Is de winkel onbereikbaar? Productgarantie vervalt namelijk bij een faillissement. Is de winkelier niet failliet?

Author:Mozilkree Tejin
Country:Angola
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):1 September 2006
Pages:414
PDF File Size:13.90 Mb
ePub File Size:9.13 Mb
ISBN:566-9-45073-377-8
Downloads:24279
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkilkreeWat nu? Is de winkel onbereikbaar? Productgarantie vervalt namelijk bij een faillissement. Is de winkelier niet failliet? Dan kun je proberen via een aangetekende brief de ondernemer te bereiken met jouw klacht. Als aangetekende post niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat de winkel de bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft gestaakt, maar nog niet failliet is.

Juridisch advies kun je inwinnen via de volgende kanalen: Rechtsbijstandverzekeraar Rechtswinkel raadpleeg de website van je gemeente Zijn er kosten aan verbonden om mijn product te laten herstellen of vervangen? Bij terechte klachten, gemeld binnen 2 jaar na levering, betaalt de CBW-erkende winkelier alle reparaties dan wel vervangingen inclusief vracht- en voorrijkosten. Soms geeft de leverancier of het merk van het product een langere garantie dan bovengenoemde twee jaar.

Daar kun je dan uiteraard aanspraak op maken, ook bij de winkelier. Het kan zijn dat je op basis van de wet meer rechten hebt dan in de CBW-erkend-garantie omschreven. Dit is afhankelijk van jouw gerechtvaardigde verwachting, die weer afhangt van product, prijs, verkoopgesprek, advertenties van ondernemer of leverancier, gebruik, gebruikte materialen, levensduur, etc.

Hiervoor zijn geen goede richtlijnen te geven, omdat de wet geen termijnen vermeldt. Mag een woonwinkel een vergoeding voor het gebruik van een artikel vragen? Een gebruiksvergoeding kan in sommige gevallen dan redelijk zijn. Wat zijn de meest voorkomende klachten en hoe wordt daarover geoordeeld bij de geschillenregeling? De meeste klachten zijn bij de geschillenregeling eerder al voorbijgekomen.

Wat is de Geschillencommissie Wonen? De Geschillencommissie Wonen is een onafhankelijke instantie die jouw klachten beoordeelt op aankopen gedaan tot 1 januari Zij heeft o. De deskundige brengt een rapport uit en aan de hand daarvan volgt een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Dat wil zeggen dat zowel de winkelier als jij zich verplichten de beslissing uit het bindend advies na te komen.

De mogelijkheid bestaat ook om de zaak onder leiding van de deskundige door bemiddeling te regelen. Je spreekt dan samen af hoe de kwestie wordt opgelost en dit wordt vastgelegd door de deskundige. Ook hiervoor geldt dat beide partijen de afspraken moeten nakomen. Het fijne aan deze garantie is dat je zeker bent van een passende oplossing, want de nakoming van verplichtingen wordt door ons gegarandeerd.

Heb je een klacht over een product gekocht na 31 december ? De Geschillencommissie Wonen of UitgesprokenZaak. Het kan voorkomen dat er een uitspraak is gedaan, maar de ondernemer deze niet na komt. SG CBW staat garant voor de nakoming van het bindend advies. Dat betekent dat zij in eerste instantie zal proberen de ondernemer alsnog na te laten komen.

Dat kan zijn het uitbetalen van een bedrag of het laten uitvoeren van werkzaamheden door een andere ondernemer, al naar gelang de verplichting in het bindend advies of de schikking. Er geldt een beperkte nakomingsgarantie als de ondernemer tijdens de procedure is opgehouden met zijn feitelijke bedrijfsvoering. Wat is UitgesprokenZaak.

Stichting UitgesprokenZaak. Lukt dat niet, dan wordt er in de laatste fase van de geschilprocedure een bindende uitspraak door de bindend adviseur gedaan waar partijen zich aan moeten conformeren.

LENGUA HENDIDA O BIFIDA PDF

Vind een CBW-erkende winkel

Fill in the enclosed return form and enclose it with the item you want to return. If you take longer to make the payment, a new exchange rate will be set. Also a bank transfer is optional. If delivery is delayed, or if an order is not or only partially carried out, the consumer of this appearance 30 days after the order was placed. At services and digital content that is not supplied on a tangible medium: Add your address details and select your preferred delivery option and payment method and agree to our terms and conditions by checking the box. You can also print the form and send it to one of our showrooms.

EUPHORBIA LAURIFOLIA PDF

CBW-erkend Algemene voorwaarden | Wonen

.

LEY 136-06 PDF

Garanties CBW-erkende Woonwinkels

.

Related Articles