HISTORIJA BOSNJAKA PDF

Ima dosta lokaliteta sa kremenicama vezanih za Homo sapiensa. Kakanjska kultura je kulturna grupa srednjeg neolita koja obuhvata 5 lokacija vezanih za obalne terase rijeke Bosne. Pretpostavlja se da je naselje bilo naseljeno od do godine p. Otkriveno je Nosioci te kulture prodrli su u Bosnu i Hercegovinu, dolinom Vrbasa , u periodu Kultura je dospjela i u Hercegovinu Varvara u dolini Rame , jadranskim putem iz Slovenije.

Author:Akinogrel Voodoobar
Country:Georgia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):24 April 2011
Pages:435
PDF File Size:4.39 Mb
ePub File Size:15.92 Mb
ISBN:239-3-16742-955-5
Downloads:66201
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VukasaKnjiga je sada tu. Moja supruga Senada bila je cijelo vrijeme hrabrim svjedokom tih promjena. Sarajevo, Prema popisu iz aprila Tako su Muslimani prema rezultatima popisa iz Taj se demografski trend u osnovi nastavio tokom narednih dvadeset godina.

Goranci su uvijek teritorijalno bili odvojeni od Bosne. Opadanjem Carstva njihov broj se postepeno smanjuje. I To su Alexandrette, tj. VI Ovaj 12 perzijski plural upotrebljava se u turskom msliman i bosanskom jeziku kao singular. Bez obzira koliko danas bilo popularno, ime bogumili ili bogomili ne odgovara stvarnosti, jer se srednjovjekovni Bosanci nikad nisu nazivali tim imenom. Cijelo vrijeme osmanske vladavine za muslimane u Bosni, tj. Isti naziv za bosanske muslimane, tj.

III, odnosno Prvi spomen imena bosanski jezik nalazi se u jednom notarskom spisu grada Kotora od 3. Ninski biskup pisao je On dodaje da je katolicima u razgovoru sa pravoslavnima dovoljno da poznaju bosanski jezik. XII Zemaljska vlada BiH je 4. X S obzirom na tradiciju, ubrzo je posebnom vladinom odlukom XI Poslije U razdoblju izme u IX To je samo potvr eno Daytonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine od Ipak, sam naziv Bosanski Muslimani nije u historijskom smislu bez svoje samozatajne snage.

Kada je u uvjetima [estojanuarske diktature u Kraljevini Jugoslaviji Pojam pravoslavni, rimokatolik, evangelik itd. Prvobitna je Srbija bila daleko na jugu od Dunava. Izuzetak je u tom pogledu Bosna, koja se, za razliku od okolnih zemalja, nije tokom povijesti selila niti cijepala, nego je u kontinuitetu, od njenog prvog spomena, sredinom X st.

Po tome se municipiju navodno nazivala Bistuenska biskupija, koja se spominje u spisima salonitanskih sabora , odnosno Stari su pisci smatrali da su Anti istovjetni Slavenima, a u izvorima iz IV st. Ime Bosna spominje se On u svom spisu De administrando imperio tim imenom naziva malu zemlju "horion Bosona" , oko izvora, gornjeg i srednjeg toka istoimene rijeke, u kojoj se nalaze i dva grada, Katera i Desnek.

Po tome je "Regnum Sclavorum", koje se spominje u Ljetopisu, ustvari Bosna, a "preblagi kralj Budimir" zapravo bosanski vladar. Svako pravno normiranje pretpostavlja odre enu pismenost, kao osnovni instrument civilizacije. Biblija je smatrana izvornom i vjerodostojnom jedino na jednom od ova tri jezika.

Tako opremljeni krenuli su sredinom IX st. Tokom cijelog X st. Kraj vladavine cara Vasilija II Makedonskog Bizantska vlada je oko Tako se u jednoj povelji kralja Bele II iz U stvarnosti, ugarski kraljevi nisu ni po kojoj osnovi imali niti mogli imati bilo kakvo historijsko pravo na Bosnu.

ASTM E317 PDF

Historija Bosne i Hercegovine

Posted in Sex This website uses cookies to improve your experience. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent.

DUMBING US DOWN GATTO PDF

ISTORIJA BOSNJAKA MUSTAFA IMAMOVIC PDF

Teza da su Albanci porijeklom Iliri 4. Please enter your name. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Kraljevina Ilirija u doba kralja Agrona 3.

COURS PLAXIS PDF

Historija Bosnjaka - Mustafa Imamovic

Uprkos dolasku Kelta u 4. Iliri su ostali dominanta grupacija na zapadog Balkanu sve do dolaska Rimljana. Rimska imperija je okupirala Iliriju nakon nekoliko serija ratova. Samo porijeklo imena rijeke je latinsko ili ilirsko, Bosona. Srednjovjekovna Bosna Slaveni su naselili Bosnu i okolne zemlje u 7.

Related Articles